Απλά χρειάζεται να μας στείλετε ένα αίτημα. Θα χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες για να ξεκινήσουμε. Πριν από την έναρξη της εργασίας, πληρώνετε τον πλήρη συμφωνηθέντα τιμή. Η νέα ιστοσελίδα σας θα είναι έτοιμη εντός 5 εργάσιμων ημερών. Στη συνέχεια, ελέγχετε και αποδέχεστε την εργασία. Μετά από αυτό, έχετε έναν επιπλέον μήνα εγγύησης από εμάς.