Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουλίου 2023

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας.

Ερμηνεία και Ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις με κεφαλαία γράμματα έχουν ορισμούς που καθορίζονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν την ίδια έννοια ανεξάρτητα από το εάν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων:

  • Συνεργάτης σημαίνει οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με μια εκ των μερών, όπου “έλεγχος” σημαίνει ιδιοκτησία 50% ή περισσότερων των μετοχών, των συμφερόντων ιδίου κεφαλαίου ή άλλων αξιών με δικαίωμα ψήφου για την εκλογή διευθυντικών συμβούλων ή άλλης αρχής διαχείρισης.
  • Χώρα αναφέρεται στην Ελλάδα.
  • Εταιρεία (αναφέρεται είτε ως “η Εταιρεία”, “εμείς”, “μας” ή “η δική μας” σε αυτήν την Συμφωνία) αναφέρεται στη Web Studio Easylaunch.
  • Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακό tablet.
  • Υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.
  • Όροι και Προϋποθέσεις (αναφέρονται επίσης ως “Όροι”) σημαίνουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις που αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.
  • Υπηρεσία Κοινωνικών Μέσων Ενημέρωσης Τρίτων σημαίνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών) που παρέχονται από τρίτο μέρος και μπορεί να εμφανίζονται, να περιλαμβάνονται ή να είναι διαθέσιμα μέσω της Υπηρεσίας.
  • Ιστότοπος αναφέρεται στο Web Studio Easylaunch, προσβάσιμο από το https://easylaunch.ru
  • Εσείς αναφέρεται στο άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή στην εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο εκ μέρους του οποίου το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, όπως ισχύει.

Αναγνώριση

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας και τη συμφωνία που ισχύει μεταξύ εσάς και της Εταιρείας. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.
Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται στην αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας προς αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να υποχρεωθείτε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Η Εταιρεία δεν επιτρέπει σε όσους είναι κάτω των 18 ετών να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται επίσης στην αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας προς την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διασκόρπιση των προσωπικών σας πληροφοριών όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή τον Ιστότοπο και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας στο απόρρητο και τον τρόπο που ο νόμος σας προστατεύει. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Συνδέσεις προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να πειέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία ελέγχεια ή ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές των ιστότοπων ή των υπηρεσιών τρίτων. Επίσης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, απευθείας ή έμμεση, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη στο περιεχόμενο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα σε αυτούς τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες τρίτων.

Σας συνιστούμε θερμά να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου των ιστότοπων ή των υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Τερματισμός

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε αμέσως την πρόσβασή σας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.
Με τη λήξη του χρόνου ισχύος, η δικαίωσή σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα παύσει άμεσα.

Περιορισμός Ευθύνης

Ανεξαρτήτως ζημιών που μπορεί να υποστείτε, η συνολική ευθύνη της Εταιρείας και οποιουδήποτε από τους προμηθευτές της σύμφωνα με οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτών των Όρων και η αποκλειστική αποκλειστική αποζημίωση για όλα τα προηγούμενα περιορίζεται στο ποσό που προκαλέσατε πραγματικά μέσω της Υπηρεσίας ή 100 δολάρια ΗΠΑ εάν δεν έχετε αγοράσει τίποτα μέσω της Υπηρεσίας.
Στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από το ισχύον δίκαιο, η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ειδικές, παρακείμενες, έμμεσες ή συμπερασματικές ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, των ζημιών για απώλεκεια κέρδους, απώλεια δεδομένων ή άλλων πληροφοριών, για διακοπή επιχειρήσεων, για προσωπικούς τραυματισμούς, για απώλεια απορρήτου που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας, λογισμικού τρίτων και/ή υλικού τρίτων που χρησιμοποιείται με την Υπηρεσία, ή εν γένει σε σχέση με οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτών των Όρων, ακόμη και εάν η Εταιρεία ή κάποιος προμηθευτής έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών και ακόμη κι αν αποτυχαίνει η αποκλειστική αποζημίωση του σκοπού της.

Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή συμπερασματικές ζημίες, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ευθύνη κάθε μέρους θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Αποποίηση Εγγυήσεων “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ”

Η Υπηρεσία παρέχεται στον “ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ” “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ” και με όλα τα ελαττώματα και ατέλειες χωρίς καμία εγγύηση. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, η Εταιρεία, εκ μέρους της και εκ μέρους των Συνεργατών της και των αντίστοιχων αδειοδότησης και παροχής υπηρεσιών, αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, είτε ρητή, σιωπηρή, νομική ή άλλη, σχετικά με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορικότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης και εγγυήσεων που μπορεί να προκύψουν από τη συναλλαγή, την απόδοση, τη χρήση ή την εμπορική πρακτική, την εκτέλεση, τη χρήση ή την πρακτική εμπορίου. Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόθεση και δεν κάνει καμία δήλωση ότι η Υπηρεσία θα πληροί τις απαιτήσεις σας, θα επιτύχει οποιαδήποτε αναμενόμενα αποτελέσματα, θα είναι συμβατή ή θα λειτουργεί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, εφαρμογές, συστήματα ή υπηρεσίες, θα λειτουργεί χωρίς διακοπές, θα πληροί οποιεσδήποτε προδιαγραφές απόδοσης ή αξιοπιστίας, θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή ελαττώματα ή ότι οποιαδήποτε σφάλματα ή ελαττώματα μπορούν ή θα διορθωθούν.
Χωρίς να περιορίζει τα προηγούμενα, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους παροχείς της κάνει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή: (i) για τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας, ή των πληροφοριών, του περιεχομένου και των υλικών ή προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτήν? (ii) ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη ή απαλλαγμένη από σφάλματα? (iii) ότι οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας θα είναι ακριβείς, αξιόπιστες ή ενημερωμένες? ή (iv) ότι η Υπηρεσία, οι διακομιστές της, το περιεχόμενο ή τα μηνύματα που αποστέλλονται από ή εκ μέρους της Εταιρείας είναι απαλλαγμένα από ιούς, σενάρια, τρομοκρατικά άλογα, σκουλήκια, κακόβουλα προγράμματα, χρονικές βόμβες ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποκλεισμό ορισμένων τύπων εγγυήσεων ή τους περιορισμούς στα εφαρμοστέα νόμιμα δικαιώματα ενός καταναλωτή, επομένως, κάποιο ή όλα τα παραπάνω περιορισμοί και αποκλείσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, οι περιορισμοί και οι αποκλείσεις που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα θα αποτελούν ισχύοντες και εφαρμοστέους όσο επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι νόμοι της χώρας, με εξαίρεση τους κανόνες σύγκρουσης νόμων, θα διέπουν αυτούς τους Όρους και τη χρήση σας της Υπηρεσίας. Η χρήση σας της Εφαρμογής μπορεί επίσης να υπόκειται σε άλλους τοπικούς, πολιτικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους.

Επίλυση Διαφορών

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με την Υπηρεσία, συμφωνείτε να προσπαθήσετε πρώτα να επιλύσετε τη διαφωνία εξ ιδίας πρωτοβουλίας επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

Για τους Χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Εάν είστε καταναλωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επωφεληθείτε από οποιεσδήποτε υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου της χώρας στην οποία διαμένετε.

Συμμόρφωση με το Νομικό Πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που είναι υπόκεινται σε εμπάργκο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή έχει κηρυχθεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως χώρα “υποστήριξης της τρομοκρατίας” και (ii) δεν είστε καταχωρισμένος σε οποιαδήποτε λίστα απαγορευμένων ή περιορισμένων μερών της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιμέρους Διασπασιμότητα και Αποποίηση

Διασπασιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων θεωρηθεί μη εφαρμόσιμη ή άκυρη, η συγκεκριμένη διάταξη θα τροποποιηθεί και ερμηνευθεί ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της συγκεκριμένης διάταξης στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν με πλήρη ισχύ και αποτελεσματικότητα.

Αποποίηση

Εκτός από το όσο προβλέπεται εδώ, η αποτυχία εκτέλεσης ενός δικαιώματος ή η απαίτηση εκπλήρωσης μιας υποχρέωσης στα πλαίσια αυτών των Όρων δεν θα επηρεάσει τη δυνατότητα μιας μεριάς να εκτελέσει αυτό το δικαίωμα ή να απαιτήσει αυτήν την εκπλήρωση ανά πάσα στιγμή στο μέλλον ούτε θα αποτελέσει παραίτηση από μια παράβαση μετά την παράβαση.

Ερμηνεία Μετάφρασης

Οι παρούσες Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί να έχουν μεταφραστεί εάν έχουν γίνει διαθέσιμοι στην Υπηρεσία μας.
Συμφωνείτε ότι ο αρχικός αγγλικός κείμενος θα ισχύει στην περίπτωση διαφωνίας.

Αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις

Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας κρίση, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι ουσιώδης, θα καταβάλουμε λογικές προσπάθειες να παρέχουμε τουλάχιστον 30 ημέρες προειδοποίηση πριν από την εφαρμογή νέων όρων. Τι αποτελεί ουσιώδη αλλαγή θα καθοριστεί κατά την αποκλειστική μας κρίση.
Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας μετά την εφαρμογή αυτών των αλλαγών συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, παρακαλούμε να σταματήσετε τη χρήση του ιστότοπου και της Υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: